Fotorestauraties, herstellen van uw oude en/of beschadigde foto's, breng je dierbare herinneringen terug ...
Meer info en prijzen op www.fotorestauratie.be

Enkele voorbeelden...
Die oude klasfoto ...Het ouderlijk huis ...